Giv et bidrag

Giv et bidrag

Her har du mulighed for at støtte projektet økonomisk.

Energi Nord er godkendt til indsamling af Politimyndighederne i Danmark. Du har derfor mulighed for at give et bidrag, så vi med din hjælp får mulighed for at hjælpe endnu flere familier til at skifte deres forurenende petroleumslampe ud med en solcellelampe.

Energi Nord betaler alle omkostninger til f.eks. administration via eget regnskab. Dit bidrag går derfor ubeskåret til indkøb af lamper. Du bestemmer selv, hvor stort et beløb du vil bidrage med - mindste indbetaling af dog fastsat til 50 kr.

I Uganda betaler en familie 15.000 Shillings for lampen. Det svarer til ca. 35 kr. Beløbet går ubeskåret til at dække JEEP's omkostninger til transport, distribution, uddannelse m.m. JEEP er en uafhængig græsrodsbevægelse. De har derfor ikke adgang til nogen former for offentlige midler i Uganda. JEEP er derfor 100 % afhængige af, at de for tilført midler udefra.

Giv et bidrag: kr.
 
 

Uddeling af lamper

Vis lampeuddelingen på et større kort

På kortet ovenfor er det muligt at klikke på tegnestiften for at læse mere. Du har også mulighed for trække eller se kortet i fuld størrelse.